logo
Türk işverenler üçüncü çeyrek için iyimser istihdam beklentileri içinde

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre araştırma kapsamında yer alan sekiz sektörün yedisinde 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik istihdam artışı bekleniyor. İlaç sektörü mevsimsel verilerden arındırılmış +%20 istihdam görünümüyle en olumlu istihdam beklentisini sergileyen sektör oldu. COVID-19’un istihdam planları üzerinde etkili olmaya başladığı 2020’nin üçüncü çeyreğine kıyasla istihdam beklentisi araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamında güçlendi.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik olarak iyimser seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. COVID-19 salgınının şartları altında 860 Türk işverenin görüşlerine baş vurularak yapılan araştırmanın verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 18’i 2021’in üçüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 7’si azalma öngörüyor ve yüzde 63’ü ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik net istihdam görünümü ise +%11’i gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%7 olarak ölçülüyor. İşe alım planları 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 4 puan zayıflarken, COVID-19’un işe alım beklentileri üzerindeki ilk etkisini sergilediği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 puan artmış bulunuyor.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2021 üçüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “COVID-19 pandemisinin işverenlerin planları üzerindeki etkisini ilk olarak hissettirdiği günlerden bu yana tam olarak bir yıl geçti. Bir yıl önceki duruma kıyasla araştırma kapsamında analiz edilen tüm sektörlerde işe alım planlarının güçlenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. İyimser bir aşılama takviminin devreye girmesiyle birlikte sektörlerin genelinden daha iyimser işe alım planlarını duyacağımıza inanıyoruz.”

2021’in üçüncü çeyreği için en yüksek istihdam artışı beklentisi İlaç sektöründe
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün yedisinde işverenler Temmuz-Eylül arasını kapsayan dönemde işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%20 istihdam görünümüyle İlaç sektörü olurken, bunu istihdam görünümünün +%19 olarak ölçüldüğü Üretim sektörü takip ediyor. Finans ve Kurumsal Hizmetler sektörü +%12 ile istikrarlı bir işe alım beklentisi sergilerken, Diğer Hizmetler sektöründeki işverenler +%9’luk bir istihdam görünümü bildiriyor. Diğer Üretim sektörü işverenleri +%6 istihdam görünümü ile ılımlı bir istihdam beklentisi bildirirken Toptan & Perakende Ticaret ile Restoran & Otelcilik sektörlerindeki istihdam görünümleri +%5 ile +%3 olarak sıralanıyor. Bununla birlikte İnşaat sektöründeki işverenler, -%5 istihdam görünümüyle işe alımlarda azalma beklentisi sergiliyor.

MVA[1] İstihdam Görünümü (%)

İLAÇ +%20
ÜRETİM +%19
FİNANS VE KURUMSAL HİZMETLER +%12
DİĞER HİZMETLER +%9
DİĞER ÜRETİM +%6
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET +%5
RESTORAN & OTELCİLİK +%3
İNŞAAT -%5

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün beşinde zayıfladığı görülüyor. En çok göze çarpan düşüşler arasında yüzde 10 puan ile İnşaat sektörü öne çıkarken, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yüzde 6’lık düşüş dikkat çekiyor. Üretim sektöründe işe alım planları söz konusu dönemde yüzde 5 puan düşüş sergilerken, Diğer Üretim sektöründe de yüzde 4 puanlık azalma görülüyor. Bununla birlikte Diğer Hizmetler ve Restoran & Otelcilik sektörlerindeki işe alım beklentilerinde yüzde 4’er puanlık artış dikkat çekiyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün dördünde işe alım beklentileri yükselmiş görünüyor. En dikkat çekici yükseliş yüzde 20 puan artışla Üretim sektöründe yaşanırken, Diğer Hizmetler ve İlaç sektörlerinde sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15 puanlık artış görülüyor. İşe alım beklentileri Restoran & Otelcilik sektöründe yüzde 10 puan güçlenirken, İnşaat ve Diğer Üretim sektörlerinde işe alım beklentileri yüzde 7’şer puan artmış görünüyor.

2021’nin üçüncü çeyreğine yönelik en güçlü istihdam görünümü Karadeniz bölgesinde
Araştırma kapsamındaki beş bölgenin dördünde işverenler, 2021’in üçüncü çeyreği boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge +%11 ile Karadeniz bölgesi oldu. Ege bölgesindeki işverenler +%9’luk görünümle istikrarlı bir işe alım beklentisi sunarken, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin istihdam görünümleri +%8 ve +%7 olarak sıralanıyor. Akdeniz bölgesindeki işverenler ise %0 ile sabit bir istihdam piyasası öngörüyor.

MVA İstihdam Görünümü (%)

KARADENİZ +%11
EGE +%9
İÇ ANADOLU +%8
MARMARA +%7
AKDENİZ %0

Bir önceki çeyreğe kıyasla araştırma kapsamındaki tüm bölgelerde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. Akdeniz bölgesindeki işverenler bir 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 7 puan daha zayıf istihdam beklentisi bildirirken, Ege bölgesindeki işverenlerin istihdam beklentileri de yüzde. 5 puan azalmış görünüyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2 puan zayıflama görünüyor.

COVID-19 etkilerinin istihdam piyasası üzerindeki etkisinin hissedilmeye başlandığı, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında araştırma kapsamındaki tüm bölgelerde işe alım beklentisi yükselmiş bulunuyor. En dikkat çekici yükseliş yüzde 14 puan artışla Akdeniz bölgesinden gelirken, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde de işe alım beklentileri bir yıl öncesine kıyasla yüzde 12 ve yüzde 11 puan artmış görünüyor. Ege bölgesindeki işverenler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 puan daha düşük işe alım beklentisi bildirirken, Karadeniz bölgesindeki işverenler işe alım beklentilerindeki istikrarı koruyor.

Büyük ölçekli şirketlerdeki işverenler 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik sağlıklı işe alım beklentilerine sahip
2021’in üçüncü çeyreğine yönelik olarak dört işletme kategorisinin üçünde işe alımlarda artış bekleniyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri +%23 istihdam görünümü ile en güçlü istihdam piyasası görünümünü bildirirken, Orta ölçekli şirketlerdeki işverenler +%9, Küçük ölçekli işverenler ise +%5’lik istihdam görünümü sergiliyor. Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenlerin istihdam görünümleri ise -%6 olarak ölçülüyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında araştırma kapsamındaki dört işletme kategorisinden üçünde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. Mikro ölçekli işverenlerin istihdam görünümü yüzde 11 puan azalırken, Orta ölçekli işverenlerde de yüzde 6 puan azalış gözlemleniyor. Küçük ölçekli işverenlerin görünümleri ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 puan azalırken, büyük ölçekli işverenlerin işe alım beklentisi yüzde 6 puan artmış görünüyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Büyük ölçekli işletmelerdeki işverenler yüzde 24 puan artışla işe alım beklentilerini ciddi oranda artırırken, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerdeki yükselişler yüzde 13 ve 12 puan olarak sıralanıyor. Bununla birlikte Mikro ölçekli işletmelerdeki işe alım beklentisi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 puan azalmış görünüyor.

Editöre Not:
Manpower Group İstihdama Genel Bakış Araştırması’nın tüm sonuçları www.manpowergroup.com/MEOS üzerinden indirilebilir.

Net İstihdam Görünümü, işe alım faaliyetlerinde bir artış öngören işverenlerin yüzdesini alarak ve işe alım faaliyetlerinde bir düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesini çıkararak elde edilir.

Diğer Üretim sınıflandırması Madencilik, Tarım, Avcılık, Ormancılık & Balıkçılık, Elektrik, Gaz & Su sektörlerini kapsamaktadır.

Diğer Hizmetler sınıflandırması Kamu & Sosyal Hizmetler, Ulaştırma, Depolama & İletişim sektörlerini kapsamaktadır.

İlgili Kişi:
Ceylan Naza
Marjinal Porter Novelli
0533 927 23 94
ceylann@marjinal.com.tr

ManpowerGroup Hakkında
Küresel iş gücü çözümlerinde lider bir şirket olan ManpowerGroup® (NYSE: MAN), hızla değişen bir dünyada kurumların, kendilerine başarıyı getiren yetenekleri bulmasına, değerlendirmesine, geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. ManpowerGroup her yıl yüzbinlerce kuruma yenilikçi çözümler geliştirerek, milyonlarca insanı çok çeşitli sektör ve alanlarda anlamlı ve sürdürülebilir işlerle buluşturur. Şirketin Manpower®, Experis®, Talent Solutions®’dan oluşan uzman markalar ailesi 70 yıldır, 75 ülke ve bölgedeki adaylar ve müşteriler için çok daha fazla değer yaratmaktadır. Çeşitliliğe verdiği – Kadınlar, Kapsayıcılık, Eşitlik ve Engellilik açısından çalışılacak en iyi yer olmak- önemle tanınan ManpowerGroup 2021 yılında, üst üste 12’nci kez Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçilerek sektörünün en çok güvenilen ve beğenilen markası olduğunu kanıtlamıştır. ManpowerGroup’un geleceğe nasıl güç verdiğini görmek için: www.manpowergroup.com

Levent Aydın

Kuzeyege TvTarafsız, dürüst, güvenilir, en güncel ve son dakika haberleri, karasal radyo, internet tv, dergi, gazete.Gözde Melodi Radyo TV Yayıncılık Anonim Şirketi Turabey Mahallesi Bankalar Caddesi Kapalı Çarşı AK Bankası Arkası Z 19 İzmir BergamaRadyo Melodi - Manşet Kuzey Ege - Kuzey Ege TV - Bergama OLAY

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: